Securitate şi Sănătate în Muncă

Work Management oferă, în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă, consultanţă de specialitate, în conformitate cu normele metodologice HG 1425/2006 modificată şi completată de aplicare a prevederilor din principalele activităţi desfăşurate:
 • Identificarea pericolelor şi evaluarea riscurilor de accidentare şi îmbolnăvire profesională, pentru fiecare componentă a sistemului de muncă;
 • Elaborarea şi actualizarea planului de prevenire şi protecţie;
 • Elaborarea de instrucţiuni proprii pentru completarea şi aplicarea reglementărilor de securitate şi sănătate în muncă, ţinând seama de particularităţile activităţilor şi ale unităţii, precum şi ale locurilor de muncă;
 • Întocmirea unui necesar de documentaţii cu caracter tehnic de informare şi instruire a lucrătorilor în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă;
 • Elaborarea programului de instruire-testare la nivelul întreprinderii şi/sau unităţii.
Evaluarea riscurilor şi documentaţia pentru securitatea şi sănătatea în muncă sunt obligatoriu să fie realizate şi să se afle în posesia angajatorului (conform Art. 12 Legea 319/2006).

Ofertă Protecţia Muncii

Întocmirea dosarului cu documentele cerute de Legea 319/2006 şi normele metodologice presupune:
 • Regulamentul de Ordine Interioară (inclusiv obligaţiile de a cunoaşte şi respectă deciziile de securitate şi sănătate în muncă);
 • Fişa postului (inclusiv modul de însuşire şi respectare a măsurilor pentru securitate şi sănătate în muncă);
 • Instrucţiuni specifice de securitate şi sănătate în muncă pentru fiecare loc de muncă;
 • Evidenţa zonelor cu risc ridicat (acolo unde este cazul);
 • Întocmirea planului de acţiune în caz de pericol grav şi iminent (acolo unde este cazul);
 • Planul de prevenire şi protective;
 • Tematica pentru toate fazele de instruire;
 • Fişele individuale de instructaj pentru securitate şi sănătate în muncă.

Preţul dosarului se plăteşte o singură dată la semnarea contractului şi diferă în funcţie de domeniul de activitate.

Asistenţa lunară

 • Participarea efectivă la verificarea însuşirii şi a modului de aplicare a măsurilor propuse în planul de prevenire;
 • Monitorizarea funcţionării sistemelor şi echipamentelor de protective;
 • Evidenţa meseriilor care au nevoie de autorizare şi modul de exercitare a acestora cu respectarea prevederilor de securitate şi sănătate în muncă;
 • Evidenţa echipamentelor individuale de protecţie;
 • Participarea la evenimentele deosebite ce pot apărea (controale sau evenimente de muncă);
 • Întocmirea rapoartelor, conform legislaţiei în vigoare;
 • Realizarea măsurilor dispuse de către inspectorii de muncă cu prilejul vizitelor de control şi al cercetării evenimentelor.

Preţul lunar al asistenţei este în funcţie de numărul de angajaţi şi de complexitatea activităţii desfăşurate!

OFERTĂ SPECIALĂ!!!

GRATUIT: Efectuarea unui audit iniţial privind evaluare societăţii din punct de vedere al securităţii şi sănătăţii în muncă respectiv al prevenirii şi stingerii incendiilor.
GRATUIT: Instructajul introductiv general şi la locul de muncă în prima lună.

Contact
   Stefana Tanase
      Telefon: 0730.709.723
      Fix:         021/335.01.02
      Email:   stefana.tanase@workmanagement.ro
   George Chisiu
      Email:    george.chisiu@workmanagement.ro
   Sandu Martinescu
      Email:   sandu.martinescu@workmanagement.ro

Specializari SSM.
Coordonator santier
proiectare-executie
Auditor SSM
Auditor TUV
Management SSO
Evaluator risc SSM
Specialist securitate (P.U.)
Specialist electro-securitate
Specialist zgomot si vibratii
Specialist lucru la inaltime
Documentatie certificata TUV.

ISCIR
RSVTI
VTP
Proiect montare/reparare instalaţii de ridicat
Expertize/investigaţii tehnice în utilizare

Servicii PSI
Raport de expertiza tehnica
Scenariu de siguranta la foc
Evaluare risc incendiu
Particularitati PSI ale constructiei
Plan de interventie

Puncte de lucru
Alba Iulia
Alexandria
Arad
Bacau
Baia Mare
Bistrita Nasaud
Botosani
Brasov
Bucuresti
Cluj Napoca
Constanta
Craiova
Deva
Dr.Tr.Severin
Focsani
Galati
Giurgiu
Hunedoara
Iasi
Oradea
Piatra Neamt
Ploiesti
Satu Mare
Sf. Gheorghe
Sibiu
Suceava
Targoviste
Targu Mures
Targu Jiu
Timisoara
Tulcea
Zalau