RSVTI

De ce aveţi nevoie de RSVTI ?

Conform Legii nr. 64 din 21 martie 2008 privind funcţionarea în condiţii de siguranţă a instalaţiilor sub presiune, instalaţiilor de ridicat şi a aparatelor consumatoare de combustibil, obligaţiile deţinătorilor de astfel de echipamente sunt (conform Art. 15).

 • Pct. 1. – persoana fizică sau juridică ce deţine/utilizează instalaţii/echipamente prevăzute în anexa nr. 2 pct. 1-4 şi în anexa nr. 3 pct. 1-3 şi 8 are obligaţia să le înregistreze la ISCIR, să ţină evidenţa centralizată a acestora şi să comunice la ISCIR orice modificare intervenită în situaţia tehnică sau juridică a acestora, în conformitate cu prevederile prescripţiilor tehnice;
 • Pct. 2. Persoana fizică sau juridică ce deţine/utilizează instalaţii/echipamente prevăzute la alin. (1) are obligaţia să asigure operator autorizat, responsabil cu supravegherea şi verificarea tehnică în utilizare a instalaţiilor/echipamentelor, denumit RSVTI, conform prescripţiilor tehnice. Art. 25. – d) nerespectarea prevederilor art. 15, se sancţionează cu amendă de la 30.000 lei la 40.000 lei.

SARCINILE OPERATORULUI RSVTI:

 • identificarea şi înregistrarea la ISCIR a echipamentelor ce intră sub prescripţia ISCIR, deţinute de persoanele juridice;
 • asigurarea exploatării corecte şi legale a echipamentelor, în conformitate cu prescripţiile ISCIR în vigoare;
 • informarea beneficiarului, de orice problemă sau defecţiune apărută la instalaţiile care sunt în exploatare;
 • informarea beneficiarului de apropierea termenelor legale, pentru efectuarea autorizărilor, la instalaţiile pe care acesta le deţine;
 • participarea la autorizarea în funcţionare, respectiv în utilizare, alături de inspectorii CNCIR; – autorizarea personalului deservent;
 • participarea la controalele ISCIR.

De ce să apelaţi la serviciile noastre de RSVTI?

 • Nu este necesară angajarea cu contract de muncă a persoanei fizice ce îndeplineşte ocupaţia de RSVTI.
 • Nu sunteţi afectat de fluctuaţia de personal, nu trebuie să asiguraţi pe durata concediului de odihnă său medical înlocuitor cu aceeaşi calificare pentru angajatul responsabil de RSVTI care să preia temporar atribuţiunile acestuia;
 • Beneficiaţi de costuri mici şi fixe Evitaţi plata taxelor şi asigurărilor sociale aferente contractelor de muncă Operare simplă:
 • Contract anual şi o singură factură lunară.

Aveţi nevoie de serviciile noastre de RSVTI dacă deţineţi:

INSTALAŢII SUB INCIDENŢA ISCIR – RSVTI: macarale, elevatoare, moto/electrostivuitoare, nacele, centrale termice, cazane, echipamente sub presiune (>0,5 BAR), cuptoare, compresoare, conducte sub presiune.

Domenii supuse supravegherii şi verificării tehnice:

 • experienţă a personalului angajat în domeniul instalaţiilor supuse Prescripţiilor ISCIR;
 • asigurarea beneficiarului de respectarea în totalitate a Prescripţiilor Tehnice ISCIR în vigoare;
 • ţinerea la zi a documentaţiilor tehnice, precum şi comunicarea în timp util a beneficiarului de apropierea termenelor pentru reviziile generale ale instalaţiilor supuse Prescripţiilor ISCIR;
 • asigurarea unei comunicări eficiente şi rapide cu ISCIR; •preţuri care pot fi negociate în funcţie de complexitatea şi numărul instalaţiilor.

Domenii supuse supravegherii şi verificării tehnice: INSTALAŢII MECANICE SUB PRESIUNE (IMSP)

 • cazane de abur, de apă caldă sau fierbinte şi similare;
 • recipiente care lucrează sub presiune;
 • conducte pentru fluide sub presiune;

INSTALATII DE RIDICAT (IR)

 • macarale, mecanisme de ridicat, moto-electro-stivuitoare;
 • transpalete manuale/pietonale;
 • nocele şi platforme autoridicatoare;
 • elevatoare pentru vehicule;
 • ascensoare;
 • instalaţii de transport pe cablu;
 • telecabine, telegondole, telescaune, teleschiuri, teleferice;
 • cabluri, lanţuri, benzi, funii, cârlige şi elemente de legare şi prindere a sarcinii utilizate la IR instalaţii de transport pe plan înclinat;
 • trape de scenă, trape de decoruri şi instalaţii de cortină
 • instalaţii şi echipamente montate şi utilizate în cadrul parcurilor de distracţii şi a spaţiilor de joacă.

APARATE CONSUMATOARE DE COMBUSTIBIL CLASICE

 • sobe sau alte aparate de încălzit, în uz industrial, alimentate cu combustibil solid, lichid său gazos aparate de gătit şi pentru încălzirea apei şi similare în uz neindustrial sau colectiv alimentate cu combustibil solid, lichid său gazos
 • arzătoare pentru combustibil solid, lichid său gazos
DISPOZITIVELE de siguranţă pentru instalaţiile/echipamentele IMSP şi IR APARATURĂ ŞI INSTALAŢIILE de automatizare aferente instalaţiilor/echipamentelor IMSP şi Ir tarife în funcţie de numărul instalaţiilor/echipamentelor ISCIR din dotare.
 • În funcţie de complexitatea şi starea tehnică a instalaţiilor/echipamentelor ISCIR din dotare.
 • În funcţie de posesia ori lipsa parţială sau totală a documentaţilor tehnice necesară autorizării instalaţiilor/echipamentelor în conformitate cu prevederile Prescripţiilor Tehnice colecţia ISCIR în vigoare;
 • În funcţie de gradul de acoperire a deservirii instalaţiilor/echipamentelor din dotare prin personal autorizat ISCIR Contractul de prestări de servicii RSVTI se încheie în baza cererii şi ofertei de preţ.

Contact
   Stefana Tanase
      Telefon: 0730.709.723
      Fix:         021/335.01.02
      Email:   stefana.tanase@workmanagement.ro
   George Chisiu
      Email:    george.chisiu@workmanagement.ro
   Sandu Martinescu
      Email:   sandu.martinescu@workmanagement.ro

Specializari SSM.
Coordonator santier
proiectare-executie
Auditor SSM
Auditor TUV
Management SSO
Evaluator risc SSM
Specialist securitate (P.U.)
Specialist electro-securitate
Specialist zgomot si vibratii
Specialist lucru la inaltime
Documentatie certificata TUV.

ISCIR
RSVTI
VTP
Proiect montare/reparare instalaţii de ridicat
Expertize/investigaţii tehnice în utilizare

Servicii PSI
Raport de expertiza tehnica
Scenariu de siguranta la foc
Evaluare risc incendiu
Particularitati PSI ale constructiei
Plan de interventie

Puncte de lucru
Alba Iulia
Alexandria
Arad
Bacau
Baia Mare
Bistrita Nasaud
Botosani
Brasov
Bucuresti
Cluj Napoca
Constanta
Craiova
Deva
Dr.Tr.Severin
Focsani
Galati
Giurgiu
Hunedoara
Iasi
Oradea
Piatra Neamt
Ploiesti
Satu Mare
Sf. Gheorghe
Sibiu
Suceava
Targoviste
Targu Mures
Targu Jiu
Timisoara
Tulcea
Zalau