SITUAŢII DE URGENŢĂ (PSI+PC) – Ofertă Detaliată

Work Management oferă în domeniul prevenirea şi stingerea incendiilor (PSI) consultanţă de specialitate în conformitate cu normele metodologice de aplicare a prevederilor din Legea Nr. 307/2006.

Principalele activităţi de apărarea, prevenirea şi stingerea incendiilor (PSI) pe care le oferim sunt:

 • stabilirea structurilor cu atribuţii în domeniul apărării împotriva incendiilor;
 • elaborarea, aprobarea şi difuzarea actelor de autoritate: decizii, dispoziţii, hotărâri şi altele asemenea, prin care se stabilesc răspunderi pe linia apărării împotriva incendiilor;
 • elaborarea, aprobarea şi difuzarea documentelor şi evidenţelor specifice privind apărarea împotriva incendiilor;
 • organizarea apărării împotriva incendiilor la locurile de muncă;
 • planificarea şi executarea de controale proprii periodice, în scopul depistării, cunoaşterii şi înlăturării oricăror stări de pericol care pot favoriza iniţierea sau dezvoltarea incendiilor;
 • analiza periodică a capacităţii de apărare împotriva incendiilor;
 • elaborarea de programe de optimizare a activităţii de apărare împotriva incendiilor;
 • îndeplinirea criteriilor şi a cerinţelor de instruire, avizare, autorizare, atestare, certificare, agrementare, prevăzute de actele normative în vigoare;
 • realizarea unui sistem operativ de observare şi anunţare a incendiului, precum şi de alertare în cazul producerii unui astfel de eveniment;
 • asigurarea funcţionării la parametrii proiectaţi a mijloacelor tehnice de apărare împotriva incendiilor;
 • planificarea intervenţiei salariaţilor, a populaţiei şi a forţelor specializate, în caz de incendiu;
 • analizarea incendiilor produse, desprinderea concluziilor şi stabilirea împrejurărilor şi a factorilor determinanţi, precum şi a unor măsuri conforme cu realitatea;
 • reglementarea raporturilor privind apărarea împotriva incendiilor în relaţiile generate de contracte/convenţii;
 • asigurarea formularelor tipizate, cum sunt permisele de lucru cu focul, fişele de instruire.

Contact
   Stefana Tanase
      Telefon: 0730.709.723
      Fix:         021/335.01.02
      Email:   stefana.tanase@workmanagement.ro
   George Chisiu
      Email:    george.chisiu@workmanagement.ro
   Sandu Martinescu
      Email:   sandu.martinescu@workmanagement.ro

Specializari SSM.
Coordonator santier
proiectare-executie
Auditor SSM
Auditor TUV
Management SSO
Evaluator risc SSM
Specialist securitate (P.U.)
Specialist electro-securitate
Specialist zgomot si vibratii
Specialist lucru la inaltime
Documentatie certificata TUV.

ISCIR
RSVTI
VTP
Proiect montare/reparare instalaţii de ridicat
Expertize/investigaţii tehnice în utilizare

Servicii PSI
Raport de expertiza tehnica
Scenariu de siguranta la foc
Evaluare risc incendiu
Particularitati PSI ale constructiei
Plan de interventie

Puncte de lucru
Alba Iulia
Alexandria
Arad
Bacau
Baia Mare
Bistrita Nasaud
Botosani
Brasov
Bucuresti
Cluj Napoca
Constanta
Craiova
Deva
Dr.Tr.Severin
Focsani
Galati
Giurgiu
Hunedoara
Iasi
Oradea
Piatra Neamt
Ploiesti
Satu Mare
Sf. Gheorghe
Sibiu
Suceava
Targoviste
Targu Mures
Targu Jiu
Timisoara
Tulcea
Zalau