PROIECTE/EXPERTIZE INSTALAŢII DE RIDICAT

Work Management întocmeşte proiecte de montare/reparare, respectiv efectuează expertize/investigaţii tehnice în utilizare pentru toate tipurile de echipamente/instalaţii de ridicat.
VERIFICĂRI TEHNICE ÎN UTILIZARE PENTRU INVESTIGAŢII/EXAMINĂRI CU CARACTER TEHNIC AL MAŞINILOR DE RIDICAT PT ISCIR – R1-2010, Art.79
Verificarea tehnică în utilizare pentru investigaţii/examinări cu caracter tehnic se efectuează în următoarele cazuri:
A) dacă la maşina de ridicat s-au produs avarii şi/sau accidente;
B) dacă în urma verificărilor tehnice, efectuate conform prevederilor prezentei prescripţii tehnice, se obţin rezultate necorespunzătoare, care periclitează funcţionarea în condiţii de siguranţă a maşinii de ridicat;
C) atunci când maşina de ridicat urmează să fie repusă în funcţiune după o perioadă de timp în care a fost oprită, fără să fie conservată în mod corespunzător (conform instrucţiunilor de utilizare/exploatare şi unor proceduri specifice), iar repunerea acesteia în funcţiune ar putea periclita siguranţa în funcţionare;
D) la sfârşitul duratei de viaţă a maşinii de ridicat, atunci când aceasta este stabilită prin documentaţia tehnică;
E) la expirarea duratei normale de funcţionare prevăzută în Hotărârea Guvernului nr. 2.139/2004, atunci când prin documentaţia tehnică nu este prevăzută durata de viaţă a maşinii de ridicat;
F) atunci când documentaţia tehnică a maşinii de ridicat lipseşte sau este incompletă;
G) atunci când la maşina de ridicat aflată în exploatare se constată coroziune şi/sau deformaţii la structură metalică portantă, care ar putea periclita funcţionarea în condiţii de siguranţă;
H) după un seism major sau atunci când zona în care este montată maşina de ridicat a suferit o acţiune susceptibilă să-i afecteze structura sau stabilitatea.
PROIECTE DE MONTARE ECHIPAMENTE/INSTALAŢII DE RIDICAT PT ISCIR – R1-2010, Art. 8
Montarea maşinilor de ridicat care necesită montare la locul de funcţionare pe un amplasament fix se face pe baza unei documentaţii tehnice preliminare de montare avizată de către RADTP.
Pentru acceptarea lucrărilor de montare se procedează astfel:
A) înaintea începerii lucrărilor de montare, persoană juridică montatoare, întocmeşte un memoriu tehnic de prezentare a lucrărilor de montare, care cuprinde documentaţia tehnică preliminară de montare, lucrările de montare ce urmează a se efectua şi condiţiile tehnice de execuţie ale acestora, precum şi programul de examinări, verificări şi încercări ce urmează a se efectua pe parcursul şi la finalul lucrărilor de montare; PROIECTE DE REPARARE/MODERNIZARE ECHIPAMENTE/INSTALAŢII DE RIDICAT PT ISCIR – R1-2010
Art. 67 (1) Repararea maşinilor de ridicat se face pe baza unei documentaţii tehnice preliminare de reparare avizată de către RADTP.
Art. 68 Lucrările de reparare care se verifică de către inspectorul de specialitate din cadrul ISCIR, cu participarea RSVTI al deţinătorului/utilizatorului şi a RSL al persoanei juridice autorizate pentru lucrări de reparare, sunt următoarele:
A) înlocuirea sau modificarea construcţiei metalice, refacerea sau remedierea îmbinărilor sudate ale elementelor de rezistenţă;
B) transformarea de principiu a modului de acţionare a maşinilor de ridicat ca de exemplu de la acţionare electrică la acţionare hidraulică şi altele asemănătoare;
C) înlocuirea mecanismelor sau a elementelor lor componente din lanţul cinematic cu alte tipodimensiuni, care diferă de cele prevăzute în documentaţia tehnică iniţială;
D) modificarea de principiu a schemei electrice, hidraulice sau pneumatice de acţionare;
E) înlocuirea totală a instalaţiei electrice, hidraulice sau pneumatice;
F) înlocuirea sau modificarea componentelor de securitate ale maşinii de ridicat cu alte tipodimensiuni, care diferă de cele prevăzute în documentaţia tehnică iniţială;
G) înlocuirea cu alte tipodimensiuni sau modificarea constructivă a căruciorului macaralei.
Art. 69 (1) Documentaţia tehnică preliminară de reparare a maşinii de ridicat trebuie să conţină cel puţin următoarele:
A) desenul de ansamblu (unde este cazul);
B) breviarul de calcul de rezistenţă al elementelor portante;
C) documentaţiile tehnice pentru subansambluri sau alte dispozitive aferente maşinii de ridicat ce urmează să se înlocuiască, după caz;
D) planul de verificări şi încercări care se efectuează pe parcursul lucrărilor de reparare;
E) condiţiile tehnice de încercări pentru atestarea parametrilor (unde este cazul).

Contact
   Stefana Tanase
      Telefon: 0730.709.723
      Fix:         021/335.01.02
      Email:   stefana.tanase@workmanagement.ro
   George Chisiu
      Email:    george.chisiu@workmanagement.ro
   Sandu Martinescu
      Email:   sandu.martinescu@workmanagement.ro

Specializari SSM.
Coordonator santier
proiectare-executie
Auditor SSM
Auditor TUV
Management SSO
Evaluator risc SSM
Specialist securitate (P.U.)
Specialist electro-securitate
Specialist zgomot si vibratii
Specialist lucru la inaltime
Documentatie certificata TUV.

ISCIR
RSVTI
VTP
Proiect montare/reparare instalaţii de ridicat
Expertize/investigaţii tehnice în utilizare

Servicii PSI
Raport de expertiza tehnica
Scenariu de siguranta la foc
Evaluare risc incendiu
Particularitati PSI ale constructiei
Plan de interventie

Puncte de lucru
Alba Iulia
Alexandria
Arad
Bacau
Baia Mare
Bistrita Nasaud
Botosani
Brasov
Bucuresti
Cluj Napoca
Constanta
Craiova
Deva
Dr.Tr.Severin
Focsani
Galati
Giurgiu
Hunedoara
Iasi
Oradea
Piatra Neamt
Ploiesti
Satu Mare
Sf. Gheorghe
Sibiu
Suceava
Targoviste
Targu Mures
Targu Jiu
Timisoara
Tulcea
Zalau