Legislaţie Gestionarea Deşeurilor

LEGISLAŢIE CADRU

Directiva 2008/98/EC privind deşeurile şi de abrogare a anumitor directive

LEGE nr. 211 din 15 noiembrie 2011 privind regimul deşeurilor
HOTĂRÂRE nr. 1470 din 9 septembrie 2004 privind aprobarea Strategiei naţionale de gestionare a deşeurilor şi a Planului naţional de gestionare a deşeurilor
HOTĂRÂRE nr. 856 din 16 august 2002 privind evidenţa gestiunii deşeurilor şi pentru aprobarea listei cuprinzând deşeurile, inclusiv deşeurile periculoase
ORDIN nr. 1364/1499 din 14 decembrie 2006 de aprobare a planurilor regionale de gestionare a deşeurilor
ORDIN nr. 1385 din 29 decembrie 2006 privind aprobarea Procedurii de participare a publicului la elaborarea, modificarea sau revizuirea planurilor de gestionare a deşeurilor, adoptate sau aprobate la nivel naţional, regional şi judeţean
ORDIN nr. 951 din 6 iunie 2007 privind aprobarea Metodologiei de elaborare a planurilor regionale şi judeţene de gestionare a deşeurilor

TRANSPORT DEŞEURI

Regulamentul (CE) nr. 1013/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului din 14 iunie 2006 privind transferurile de deşeuri

HOTĂRÂRE nr. 788 din 17 iulie 2007privind stabilirea unor măsuri pentru aplicarea Regulamentului Parlamentului European şi al Consiliului (CE) nr. 1.013/2006 privind transferul de deşeuri
HOTĂRÂRE nr. 1453 din 12 noiembrie 2008 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 788/2007 privind stabilirea unor măsuri pentru aplicarea Regulamentului Parlamentului European şi al Consiliului (CE) nr. 1.013/2006 privind transferul de deşeuri
HOTĂRÂRE nr. 1061 din 10 septembrie 2008 privind transportul deşeurilor periculoase şi nepericuloase pe teritoriul României
ORDIN nr. 1119 din 8 noiembrie 2005 privind delegarea către Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului a atribuţiilor ce revin Ministerului Mediului şi Gospodăririi Apelor în domeniul exportului deşeurilor periculoase şi al transportului deşeurilor nepericuloase în vederea importului, perfecţionării active şi a tranzitului

DEPOZITAREA DEŞEURILOR

Directiva 1999/31/CE privind depozitarea deşeurilor, cu modificările şi completările ulterioare

HOTĂRÂRE nr. 349 din 21 aprilie 2005 privind depozitarea deşeurilor
HOTĂRÂRE nr. 210 din 28 februarie 2007 pentru modificarea şi completarea unor acte normative care transpun aquis-ul comunitar în domeniul protecţiei mediului
HOTĂRÂRE nr. 1292 din 15 decembrie 2010 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 349/2005 privind depozitarea deşeurilor
ORDIN nr. 757 din 26 noiembrie 2004 pentru aprobarea Normativului tehnic privind depozitarea deşeurilor
ORDIN nr. 1230 din 30 noiembrie 2005 privind modificarea anexei la Ordinul ministrului mediului şi gospodăririi apelor nr. 757/2004 pentru aprobarea Normativului tehnic privind depozitarea deşeurilor
ORDIN nr. 95 din 12 februarie 2005 privind stabilirea criteriilor de acceptare şi procedurilor preliminare de acceptare a deşeurilor la depozitare şi lista naţională de deşeuri acceptate în fiecare clasă de depozit de deşeuri
ORDIN nr. 775 din 28 iulie 2006 pentru aprobarea Listei localităţilor izolate care pot depozita deşeurile municipale în depozitele existente ce sunt exceptate de la respectarea unor prevederi ale Hotărârii Guvernului nr. 349/2005 privind depozitarea deşeurilor

INCINERAREA DEŞEURILOR

Directiva 2000/76/CE privind incinerarea deşeurilor cu modificările şi completările ulterioare

HOTĂRÂRE nr. 128 din 14 februarie 2002 privind incinerarea deşeurilor
HOTĂRÂRE nr. 268 din 31 martie 2005 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 128/2002 privind incinerarea deşeurilor
HOTĂRÂRE nr. 427 din 28 aprilie 2010 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 128/2002 privind incinerarea deşeurilor
ORDIN nr. 756 din 26 noiembrie 2004 pentru aprobarea Normativului tehnic privind incinerarea deşeurilor
ORDIN nr. 1274 din 14 decembrie 2005 privind emiterea avizului de mediu la încetarea activităţilor de eliminare a deşeurilor, respectiv depozitare şi incinerare
ORDIN nr. 636 din 28 mai 2008 pentru completareaOrdinului ministrului mediului şi gospodăririi apelor nr. 1.274/2005 privind emiterea avizului de mediu la încetarea activităţilor de eliminare a deşeurilor, respectiv depozitare şi incinerare

NĂMOLURI DE LA STAŢIILE DE EPURARE

Directiva Consiliului nr. 86/278/CEEprivind protecţia mediului şi în special a solurilor, când se utilizează nămolurile de epurare în agricultură, cu modificările şi completările ulterioare

ORDIN nr. 344/708 din 16 august 2004 pentru aprobarea Normelor tehnice privind protecţia mediului şi în special a solurilor, când se utilizează nămolurile de epurare în agricultură
ORDIN nr. 27 din 10 ianuarie 2007 pentru modificarea şi completarea unor ordine care transpun acquis-ul comunitar de mediu

VEHICULE SCOASE DIN UZ

Directiva 2000/53/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 18 septembrie 2000 privind vehiculele scoase din uz, cu modificările şi completările ulterioare

HOTĂRÂRE nr. 2406 din 21 decembrie 2004 privind gestionarea vehiculelor scoase din uz
HOTĂRÂRE nr. 1313 din 20 septembrie 2006 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 2.406/2004 privind gestionarea vehiculelor scoase din uz
HOTĂRÂRE nr. 1633 din 29 decembrie 2009 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 2.406/2004 privind gestionarea vehiculelor scoase din uz
HOTĂRÂRE nr. 907 din 25 august 2010 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 2.406/2004 privind gestionarea vehiculelor şi a vehiculelor scoase din uz
ORDIN nr. 1224/722 din 29 noiembrie 2005 pentru aprobarea Procedurii şi condiţiilor de autorizare a persoanelor juridice în vederea preluării responsabilităţii privind realizarea obiectivelor anuale de reutilizare, reciclare şi valorificare energetică a vehiculelor scoase din uz
ORDIN nr. 985/1726 din 12 iunie 2007 privind modificarea Ordinului ministrului mediului şi gospodăririi apelor şi al ministrului economiei şi comerţului nr. 1.224/722/2005 pentru aprobarea Procedurii şi condiţiilor de autorizare a persoanelor juridice în vederea preluării responsabilităţii privind realizarea obiectivelor anuale de reutilizare, reciclare şi valorificare energetică a vehiculelor scoase din uz
ORDIN nr. 816 din 15 august 2006 pentru constituirea Comisiei de evaluare şi autorizare a persoanelor juridice în vederea preluării responsabilităţii privind realizarea obiectivelor anuale de reutilizare, reciclare şi valorificare energetică a vehiculelor scoase din uz

ORDIN nr. 979 din 18 septembrie 2006 privind modificarea anexei la Ordinul ministrului mediului şi gospodăririi apelor nr. 816/2006 pentru constituirea Comisiei de evaluare şi autorizare a persoanelor juridice în vederea preluării responsabilităţii privind realizarea obiectivelor anuale de reutilizare, reciclare şi valorificare energetică a vehiculelor scoase din uz
ORDIN nr. 625 din 2 aprilie 2007 privind aprobarea Metodologiei pentru urmărirea realizării de către operatorii economici a obiectivelor prevăzute la art. 15 alin. (1) şi (2) din Hotărârea Guvernului nr. 2.406/2004 privind gestionarea vehiculelor scoase din uz

AMBALAJE ŞI DEŞEURI DE AMBALAJE

Directiva nr. 94/62/CE privind ambalajele şi deşeurile de ambalaje, cu modificările şi completările ulterioare

HOTĂRÂRE nr. 621 din 23 iunie 2005 privind gestionarea ambalajelor şi a deşeurilor de ambalaje
HOTĂRÂRE nr. 1872 din 21 decembrie 2006 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 621/2005 privind gestionarea ambalajelor şi a deşeurilor de ambalaje
HOTĂRÂRE nr. 247 din 17 martie 2011 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 621/2005 privind gestionarea ambalajelor şi a deşeurilor de ambalaje
ORDIN nr. 927 din 6 octombrie 2005privind procedura de raportare a datelor referitoare la ambalaje şi deşeuri de ambalaje
ORDIN nr. 1281/1121 din 16 decembrie 2005privind stabilirea modalităţilor de identificare a containerelor pentru diferite tipuri de materiale în scopul aplicării colectării selective
ORDIN nr. 2742/3190/305 din 21 noiembrie 2011pentru aprobarea Procedurii, criteriilor de autorizare, reautorizare, revizuire, avizare anuală, emitere şi anulare a licenţei de operare, a procentajului minim de valorificare a deşeurilor de ambalaje preluate de la populaţie, a operatorilor economici în vederea preluării obligaţiilor privind realizarea obiectivelor anuale de valorificare şi reciclare a deşeurilor de ambalaje, precum şi pentru aprobarea componenţei şi atribuţiilor comisiei de autorizare
ORDIN nr. 493 din 17 mai 2006 privind constituirea Comisiei de evaluare şi autorizare a operatorilor economici în vederea preluării responsabilităţii privind realizarea obiectivelor anuale de valorificare şi reciclare a deşeurilor de ambalaje
ORDIN nr. 2406 din 4 octombrie 2011 pentru modificarea art. 2 din Ordinul ministrului mediului şi gospodăririi apelor nr. 493/2006 privind constituirea Comisiei de evaluare şi autorizare a operatorilor economici în vederea preluării responsabilităţii privind realizarea obiectivelor anuale de valorificare şi reciclare a deşeurilor de ambalaje

ULEIURI UZATE

HOTĂRÂRE nr. 235 din 7 martie 2007 privind gestionarea uleiurilor uzate

DEŞEURI DE ECHIPAMENTE ELECTRICE ŞI ELECTRONICE

Directiva 2002/96/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 27 ianuarie 2003 privind deşeurile de echipamente electrice şi electronice, cu modificările şi completările ulterioare

HOTĂRÂRE nr. 1037 din 13 octombrie 2010 privind deşeurile de echipamente electrice şi electronice
ORDIN nr. 1441 din 23 mai 2011 privind stabilirea metodologiei de constituire şi gestionare a garanţiei financiare pentru producătorii de echipamente electrice şi electronice
ORDIN nr. 2264 din 14 septembrie 2011privind aprobarea metodologiei de calcul al ratei anuale de colectare selectivă a deşeurilor de echipamente electrice şi electronice
ORDIN nr. 1225/721 din 29 noiembrie 2005 privind aprobarea Procedurii şi criteriilor de evaluare şi autorizare a organizaţiilor colective în vederea preluării responsabilităţii privind realizarea obiectivelor anuale de colectare, reutilizare, reciclare şi valorificare a deşeurilor de echipamente electrice şi electronice
ORDIN nr. 1269/820 din 21 noiembrie 2006 pentru modificarea Ordinului ministrului mediului şi gospodăririi apelor şi al ministrului economiei şi comerţului nr. 1.225/721/2005 privind aprobarea Procedurii şi criteriilor de evaluare şi autorizare a organizaţiilor colective în vederea preluării responsabilităţii privind realizarea obiectivelor anuale de colectare, reutilizare, reciclare şi valorificare a deşeurilor de echipamente electrice şi electronice
ORDIN nr. 910/1704 din 31 mai 2007 pentru modificarea Ordinului ministrului mediului şi gospodăririi apelor şi al ministrului economiei şi comerţului nr. 1.225/721/2005 privind aprobarea Procedurii şi criteriilor de evaluare şi autorizare a organizaţiilor colective în vederea preluării responsabilităţii privind realizarea obiectivelor anuale de colectare, reutilizare, reciclare şi valorificare a deşeurilor de echipamente electrice şi electronice
ORDIN nr. 901/S.B. din 30 septembrie 2005 privind aprobarea măsurilor specifice pentru colectarea deşeurilor de echipamente electrice şi electronice care prezintă riscuri prin contaminare pentru securitatea şi sănătatea personalului din punctele de colectare
ORDIN nr. 1223/715 din 29 noiembrie 2005 privind procedura de înregistrare a producătorilor, modul de evidenţă şi raportare a datelor privind echipamentele electrice şi electronice şi deşeurile de echipamente electrice şi electronice
Ordin nr. 66/20 ianuarie 2006 privind Privind constituirea Comisiei de evaluare şi autorizare a organizaţiilor colective în vederea preluării responsabilităţii privind realizarea obiectivelor anuale de colectare, reutilizare, reciclare şi valorificare a deşeurilor de echipamente electrice şi electronice
ORDIN nr. 556/435/191 din 5 iunie 2006 privind marcajul specific aplicat echipamentelor electrice şi electronice introduse pe piaţă după data de 31 decembrie 2006

SUBSTANŢE PERICULOASE ȊN ECHIPAMENTE ELECTRICE ŞI ELECTRONICE

Directiva 2002/95/CE a Parlamentului European şi a Consiliului privind limitarea utilizării anumitor substanţe periculoase în echipamentele electrice şi electronice, cu modificările şi completările ulterioare

HOTĂRÂRE nr. 992 din 25 august 2005 privind limitarea utilizării anumitor substanţe periculoase în echipamentele electrice şi electronice
HOTĂRÂRE nr. 816 din 21 iunie 2006 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 992/2005 privind limitarea utilizării anumitor substanţe periculoase în echipamentele electrice şi electronice
ORDIN nr. 1226/1771 din 30 iulie 2007 pentru modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 992/2005 privind limitarea utilizării anumitor substanţe periculoase în echipamentele electrice şi electronice
ORDIN nr. 344/732 din 31 martie 2009 privind completarea anexei la Ordinul ministrului mediului şi dezvoltării durabile şi al ministrului economiei şi finanţelor nr. 1.226/1.771/2007 pentru modificareaanexei la Hotărârea Guvernului nr. 992/2005 privind limitarea utilizării anumitor substanţe periculoase în echipamentele electrice şi electronice
HOTĂRÂRE nr. 1518 din 2 decembrie 2009 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 448/2005 privind deşeurile de echipamente electrice şi electronice şi a Hotărârii Guvernului nr. 992/2005privind limitarea utilizării anumitor substanţe periculoase în echipamentele electrice şi electronice

DEŞEURI DE BATERII ŞI ACUMULATORI

Directiva 2006/66/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 6 septembrie 2006 privind bateriile şi acumulatorii şi deşeurile de baterii şi acumulatori şi de abrogare a Directivei 91/157/CEE, cu modificările şi completările ulterioare

HOTĂRÂRE nr. 1132 din 18 septembrie 2008 privind regimul bateriilor şi acumulatorilor şi al deşeurilor de baterii şi acumulatori
HOTĂRÂRE nr. 1079 din 26 octombrie 2011 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.132/2008 privind regimul bateriilor şi acumulatorilor şi al deşeurilor de baterii şi acumulatori
ORDIN nr. 669/1304 din 28 mai 2009 privind aprobarea Procedurii de înregistrare a producătorilor de baterii şi acumulatori
ORDIN nr. 1399/2032 din 26 octombrie 2009 pentru aprobarea Procedurii privind modul de evidenţă şi raportare a datelor referitoare la baterii şi acumulatori şi la deşeurile de baterii şi acumulatori
ORDIN nr. 2743/3189 din 21 noiembrie 2011 privind aprobarea Procedurii şi criteriilor de evaluare şi autorizare a organizaţiilor colective şi de evaluare şi aprobare a planului de operare pentru producătorii care îşi îndeplinesc în mod individual obligaţiile privind gestionarea deşeurilor de baterii şi acumulatori, precum şi componenţa şi atribuţiile comisiei de evaluare şi autorizare

DEŞEURI DIN INDUSTRIILE EXTRACTIVE

HOTĂRÂRE nr. 856 din 13 august 2008 privind gestionarea deşeurilor din industriile extractive
ORDIN nr. 2042/2934/180 din 22 noiembrie 2010privind aprobarea Procedurii pentru aprobarea planului de gestionare a deşeurilor din industriile extractive şi a normativului de conţinut al acestuia

AZBEST

HOTĂRÂRE nr. 124 din 30 ianuarie 2003 privind prevenirea, reducerea şi controlul poluării mediului cu azbest
HOTĂRÂRE nr. 734 din 7 iunie 2006 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 124/2003privind prevenirea, reducerea şi controlul poluării mediului cu azbest
HOTĂRÂRE nr. 210 din 28 februarie 2007 pentru modificarea şi completarea unor acte normative care transpun acquis-ul comunitar în domeniul protecţiei mediului

DIOXIDUL DE TITAN

ORDIN nr. 751/870 din 23 noiembrie 2004 privind gestionarea deşeurilor din industria dioxidului de titan

Specializari SSM.
Coordonator santier
proiectare-executie
Auditor SSM
Auditor TUV
Management SSO
Evaluator risc SSM
Specialist securitate (P.U.)
Specialist electro-securitate
Specialist zgomot si vibratii
Specialist lucru la inaltime
Documentatie certificata TUV.

ISCIR
RSVTI
VTP
Proiect montare/reparare instalaţii de ridicat
Expertize/investigaţii tehnice în utilizare

Servicii PSI
Raport de expertiza tehnica
Scenariu de siguranta la foc
Evaluare risc incendiu
Particularitati PSI ale constructiei
Plan de interventie

Puncte de lucru
Alba Iulia
Alexandria
Arad
Bacau
Baia Mare
Bistrita Nasaud
Botosani
Brasov
Bucuresti
Cluj Napoca
Constanta
Craiova
Deva
Dr.Tr.Severin
Focsani
Galati
Giurgiu
Hunedoara
Iasi
Oradea
Piatra Neamt
Ploiesti
Satu Mare
Sf. Gheorghe
Sibiu
Suceava
Targoviste
Targu Mures
Targu Jiu
Timisoara
Tulcea
Zalau