Externalizare Servicii Protecţia Mediului

Asigurarea îndeplinirii obligaţiilor, prevăzute de Legea 211/2011, cu personal calificat, de specialitate (Specialist managementul deşeurilor, cod COR 325713);
Identificarea problemelor şi necesităţilor, pentru conformarea la prevederile legislaţiei de mediu în vigoare;
Asistență în identificarea deşeurilor generate, conform codului deşeurilor (HG 856/2002);
Elaborarea planului de intervenţie în caz de poluări accidentale;
Elaborarea şi menţinerea evidenţei lunare privind gestiunea deşeurilor;
Întocmirea şi transmiterea raportărilor lunare/anuale către autoritatea competentă de protecţie a mediului;
Raportările în aplicaţia electronică SISTEMUL INTEGRAT DE MEDIU (SIM);
Consultanţă privind întocmirea formularelor pentru transportul deşeurilor;
Menţinerea Autorizaţiei de Mediu, informarea permanentă a măsurilor impuse prin aceeasta;
Asigurarea relaţiei permanente cu autorităţile de protecţia mediului;
Elaborarea planului de intervenţie în caz de poluări accidentale;
Întocmirea lunară a Declaraţiei privind obligaţiile la fondul de mediu.

Obţinere Autorizaţii / Avize

Autorizaţie de mediu;
Acord de mediu;
Accept de evacuare ape uzate.

Întocmire studii de mediu

Rapoarte de mediu;
Rapoarte privind impactul asupra mediului;
Bilanţ de mediu;
Studii de soluţii.

 

Contact
   Stefana Tanase
      Telefon: 0730.709.723
      Fix:         021/335.01.02
      Email:   stefana.tanase@workmanagement.ro
   George Chisiu
       Email:    george.chisiu@workmanagement.ro
   Sandu Martinescu
      Email:   sandu.martinescu@workmanagement.ro

Specializari SSM.
Coordonator santier
proiectare-executie
Auditor SSM
Auditor TUV
Management SSO
Evaluator risc SSM
Specialist securitate (P.U.)
Specialist electro-securitate
Specialist zgomot si vibratii
Specialist lucru la inaltime
Documentatie certificata TUV.

ISCIR
RSVTI
VTP
Proiect montare/reparare instalaţii de ridicat
Expertize/investigaţii tehnice în utilizare

Servicii PSI
Raport de expertiza tehnica
Scenariu de siguranta la foc
Evaluare risc incendiu
Particularitati PSI ale constructiei
Plan de interventie

Puncte de lucru
Alba Iulia
Alexandria
Arad
Bacau
Baia Mare
Bistrita Nasaud
Botosani
Brasov
Bucuresti
Cluj Napoca
Constanta
Craiova
Deva
Dr.Tr.Severin
Focsani
Galati
Giurgiu
Hunedoara
Iasi
Oradea
Piatra Neamt
Ploiesti
Satu Mare
Sf. Gheorghe
Sibiu
Suceava
Targoviste
Targu Mures
Targu Jiu
Timisoara
Tulcea
Zalau