Deţinem Asigurare de Răspundere Civilă;
Lucrăm cu companii de renume şi am demonstrat că suntem cei mai buni;
Avem implementat şi menţinem un sistem al managementului calităţii conform SR EN ISO 9001:2008 (SRAC);
Suntem singura companie din ţară care asigură asistentă în caz de control ITM, ISU, ISCIR şi accident de muncă, fără costuri suplimentare;

protectia muncii si psi

Work Management oferă în domeniul protectia muncii si psi, consultanţă de specialitate pe probleme de sănătatea, securitatea şi protectia muncii în conformitate cu normele metodologice de aplicare a prevederilor din legea legată de sănătatea, securitatea şi protecţia muncii Nr. 319/2006.

resurse umane

Work Management oferă în domeniul resurselor umane servicii complete de personal, salarizare, consultanţă şi asistenţă la controalele Instituţiilor de drept.

rsvti

Aveţi nevoie de serviciile noastre de RSVTI dacă deţineţi: INSTALAŢII SUB INCIDENŢA ISCIR – RSVTI: macarale, elevatoare, moto / electrostivuitoare, nacele, centrale termice, cazane, echipamente sub presiune (>0,5 BAR), cuptoare, compresoare, conducte sub presiune…

evaluare riscuri

Work Management oferă în domeniul evaluare riscuri consultanţă de specialitate pe probleme de evaluarea riscurilor de accidente şi îmbolnăviri profesionale. Aceasta se face pentru fiecare loc de muncă în parte.

situatii de urgenta

Work Management oferă în domeniul prevenirea şi stingerea incendiilor (PSI) consultanţă de specialitate în conformitate cu normele metodologice de aplicare a prevederilor din Legea privind apărarea împotriva incendiilor Nr. 307/2006.


sisteme de management integrat

Sisteme de Management Integrat

Managementul integrat, în sens larg, este un sistem de management care integrează toate sistemele şi procesele organizaţiei într-un cadru complet, care permite funcţionarea ca o singură unitate cu obiective unificate.

Puncte de lucru în ţară:

Alba Iulia
Alexandria
Arad
Bacău
Baia Mare
Bistriţa Năsăud
Botoşani
Braşov
Bucureşti
Cluj Napoca
Constanţa
Craiova
Deva
Dr.Tr. Severin
Focşani
Galaţi
Giurgiu
Hunedoara
Iaşi
Oradea
Piatra Neamţ
Piteşti
Ploieşti
Oradea
Satu Mare
Sf. Gheorghe
Sibiu
Suceava
Târgovişte
Tg. Mureş
Tg. Jiu
Timişoara
Tulcea
Zalău

protectia mediului

EVITAŢI AMENDA! Lipsa persoanei responsabile cu gestiunea deşeurilor se sancţionează cu amendă între 15.000 şi 30.000 lei. Conform Legii 211/2011, toţi deţinătorii/producătorii de deşeuri persoane juridice, comercianţii, precum şi operatorii economici autorizaţi pentru colectare/transport deşeuri au OBLIGAŢIA să desemneze o persoană din rândul angajaţilor proprii care să gestioneze corespunzător deşeurile sau să delege această obligaţie unei terţe persoane. DE REŢINUT că persoanele desemnate, trebuie să fie instruite în domeniul gestiunii deşeurilor, inclusiv a deşeurilor periculoase, ca urmare a absolvirii …

masurarea zgomotului si vibratiilor la locul de munca

Oferim servicii de măsurare a zgomotului şi a vibraţiilor transmise omului, în regim abilitat de Ministerul Sănătăţii. Echipamentele utilizate pentru măsurători corespund cerinţelor standardelor internaţionale şi răspund întocmai cerinţelor minime de securitate şi sănătate la locul de muncă, respective HG 1876/2005. Pentru măsurarea vibraţiilor transmise omului este necesară cunoaşterea următoarelor informaţii: Tipul activităţii desfăşurate Tipul vibraţiei transmise omului (mana-brat sau întregul corp) Durata expunerii la vibraţii De exemplu: muncitor în construcţii, lucrează la picamer (vibraţie tip mana-brat) timp de 4 ore.