Securitate si Sanatate in Munca

Work Management ofera, in domeniul securitatii si sanatatii in munca,consultanta de specialitate,in conformitate cu normele metodologice HG 1425/2006 modificata si completata de aplicare a prevederilor din . Principalele activitati desfasurate:

 • Identificarea pericolelor si evaluarea riscurilor de accidentare si imbolnavire profesionala, pentru fiecare componenta a sistemului de munca;
 • Elaborarea si actualizarea planului de prevenire si protectie;
 • Elaborarea de instructiuni proprii pentru completarea si aplicarea reglementarilor de securitate si sanatate in munca, tinand seama de particularitatile activitatilor si ale unitatii, precum si ale locurilor de munca;
 • Intocmirea unui necesar de documentatii cu caracter tehnic de informare si instruire a lucratorilor in domeniul securitatii si sanatatii in munca;
 • Elaborarea programului de instruire-testare la nivelul intreprinderii si/sau unitatii.

Evaluarea riscurilor si documentatia pentru securitatea si sanatatea in munca sunt obligatoriu sa fie realizate si sa se afle in posesia angajatorului (conform Art. 12 Legea 319/2006).

Oferta Protectia Muncii

 • Intocmirea dosarului cu documentele cerute de Legea 319/2006 si normele metodologice presupune:
  • Regulamentul de Ordine Interioara (inclusiv obligatiile de a cunoaste si respecta deciziile de securitate si sanatate in munca);
  • Fisa postului (inclusiv modul de insusire si respectare a masurilor pentru securitate si sanatate in munca);
  • Instructiuni specifice de securitate si sanatate in munca pentru fiecare loc de munca;
  • Evidenta zonelor cu risc ridicat (acolo unde este cazul);
  • Intocmirea planului de actiune in caz de pericol grav si iminent (acolo unde este cazul);
  • Planul de prevenire si protective;
  • Tematica pentru toate fazele de instruire;
  • Fisele individuale de instructaj pentru securitate si sanatate in munca.

Pretul dosarului se plateste o singura data la semnarea contractului si difera in functie de domeniul de activitate.

 • Asistenta lunara
  • Participarea efectiva la verificarea insusirii si a modului de aplicare a masurilor propuse in planul de prevenire;
  • Monitorizarea functionarii sistemelor si echipamentelor de protective;
  • Evidenta meseriilor care au nevoie de autorizare si modul de exercitare a acestora cu respectarea prevederilor de securitate si sanatate in munca;
  • Evidenta echipamentelor individuale de protectie;
  • Participarea la evenimentele deosebite ce pot aparea (controale sau evenimente de munca);
  • Intocmirea rapoartelor, conform legislatiei in vigoare;
  • Realizarea masurilor dispuse de catre inspectorii de munca cu prilejul vizitelor de control si al cercetarii evenimentelor.

Pretul lunar al asistentei este in functie de numarul de angajati si de complexitatea activitatii desfasurate!

OFERTA SPECIALA!!!

GRATUIT: Efectuarea unui audit initial privind evaluare societatii din punct de vedere al securitatii si sanatatii in munca respectiv al prevenirii si stingerii incendiilor.
GRATUIT :Instructajul introductiv general si la locul de munca in prima luna.

Contact:
Tel:     021.335.01.02;
           0729.199.309
Fax:    021.335.01.03
Email: stefana.tanase@workmanagement.ro

 •  
 •  
 •  
 •  
 •