PROIECTE/EXPERTIZE INSTALATII DE RIDICAT

Work Management intocmeste proiecte de montare/reparare, respectiv efectueaza expertize/investigatii tehnice in utilizare pentru toate tipurile de echipamente/instalatii de ridicat.

VERIFICARI TEHNICE IN UTILIZARE PENTRU INVESTIGATII/EXAMINARI CU CARACTER TEHNIC AL MASINILOR DE RIDICAT PT ISCIR – R1-2010, Art.79

Verificarea tehnica in utilizare pentru investigatii/examinari cu caracter tehnic se efectueaza in urmatoarele cazuri:

a) daca la masina de ridicat s-au produs avarii si/sau accidente;
b) daca in urma verificarilor tehnice, efectuate conform prevederilor prezentei prescriptii tehnice, se obtin rezultate necorespunzatoare, care pericliteaza functionarea in conditii de siguranta a masinii de ridicat;
c) atunci cand masina de ridicat urmeaza sa fie repusa in functiune dupa o perioada de timp in care a fost oprita, fara sa fie conservata in mod corespunzator (conform instructiunilor de utilizare/exploatare si unor proceduri specifice), iar repunerea acesteia in functiune ar putea periclita siguranta in functionare;
d) la sfarsitul duratei de viata a masinii de ridicat, atunci cand aceasta este stabilita prin documentatia tehnica;
e) la expirarea duratei normale de functionare prevazuta in Hotararea Guvernului nr. 2.139/2004, atunci cand prin documentatia tehnica nu este prevazuta durata de viata a masinii de ridicat;
f) atunci cand documentatia tehnica a masinii de ridicat lipseste sau este incompleta;
g) atunci cand la masina de ridicat aflata in exploatare se constata coroziune si/sau deformatii la structura metalica portanta, care ar putea periclita functionarea in conditii de siguranta;
h) dupa un seism major sau atunci cand zona in care este montata masina de ridicat a suferit o actiune susceptibila sa-i afecteze structura sau stabilitatea.

PROIECTE DE MONTARE ECHIPAMENTE/INSTALATII DE RIDICAT PT ISCIR – R1-2010, Art. 8
Montarea masinilor de ridicat care necesita montare la locul de functionare pe un amplasament fix se face pe baza unei documentatii tehnice preliminare de montare avizata de catre RADTP.
Pentru acceptarea lucrarilor de montare se procedeaza astfel:
a) înaintea începerii lucrarilor de montare, persoana juridica montatoare, întocmeste un memoriu tehnic de prezentare a lucrarilor de montare, care cuprinde documentatia tehnica preliminara de montare, lucrarile de montare ce urmeaza a se efectua si conditiile tehnice de executie ale acestora, precum si programul de examinari, verificari si încercari ce urmeaza a se efectua pe parcursul si la finalul lucrarilor de montare;

PROIECTE DE REPARARE/MODERNIZARE ECHIPAMENTE/INSTALATII DE RIDICAT PT ISCIR – R1-2010
Art. 67 (1) Repararea masinilor de ridicat se face pe baza unei documentatii tehnice preliminare de reparare avizata de catre RADTP.
Art. 68 Lucrarile de reparare care se verifica de catre inspectorul de specialitate din cadrul ISCIR, cu participarea RSVTI al detinatorului/utilizatorului si a RSL al persoanei juridice autorizate pentru lucrari de reparare, sunt urmatoarele:
a) înlocuirea sau modificarea constructiei metalice, refacerea sau remedierea îmbinarilor sudate ale elementelor de rezistenta;
b) transformarea de principiu a modului de actionare a masinilor de ridicat ca de exemplu de la actionare electrica la actionare hidraulica si altele asemanatoare;
c) înlocuirea mecanismelor sau a elementelor lor componente din lantul cinematic cu alte tipodimensiuni, care difera de cele prevazute în documentatia tehnica initiala;
d) modificarea de principiu a schemei electrice, hidraulice sau pneumatice de actionare;
e) înlocuirea totala a instalatiei electrice, hidraulice sau pneumatice;
f) înlocuirea sau modificarea componentelor de securitate ale masinii de ridicat cu alte tipodimensiuni, care difera de cele prevazute în documentatia tehnica initiala;
g) înlocuirea cu alte tipodimensiuni sau modificarea constructiva a caruciorului macaralei.

Art. 69 (1) Documentatia tehnica preliminara de reparare a masinii de ridicat trebuie sa contina cel putin urmatoarele:
a) desenul de ansamblu (unde este cazul);
b) breviarul de calcul de rezistenta al elementelor portante;
c) documentatiile tehnice pentru subansambluri sau alte dispozitive aferente masinii de ridicat ce urmeaza sa se înlocuiasca, dupa caz;
d) planul de verificari si încercari care se efectueaza pe parcursul lucrarilor de reparare;
e) conditiile tehnice de încercari pentru atestarea parametrilor (unde este cazul).

Contact:

Dana Paladiu

Telefon: 0728.980.562

Fix:         021/335.01.02

E-mail: dana.paladiu@workmanagement.ro; office@workmanagement.ro

George Chisiu

Telefon: 0729.199.309

E-mail: george.chisiu@workmanagement.ro

Sandu Martinescu

E-mail: sandu.martinescu@workmanagement.ro

Specializari SSM

Coordonator santier
proiectare-executie
Auditor SSM
Auditor TUV
Management SSO
Evaluator risc SSM
Specialist securitate (P.U.)
Specialist electro-securitate
Specialist zgomot si vibratii
Specialist lucru la inaltime
Documentatie certificata TUV

ISCIR

RSVTI
VTP
Proiect montare / reparare instalatii de ridicat
Expertize / investigatii tehnice in utilizare

Servicii PSI

Raport de expertiza tehnica
Scenariu de siguranta la foc
Evaluare risc incendiu
Particularitati PSI ale constructiei
Plan de interventie

Puncte de lucru

Alba Iulia
Alexandria
Arad
Bacau
Baia Mare
Bistrita Nasaud
Botosani
Brasov
Bucuresti
Cluj Napoca
Constanta
Craiova
Deva
Dr.Tr.Severin
Focsani
Galati
Giurgiu
Hunedoara
Iasi
Oradea
Piatra Neamt
Ploiesti
Satu Mare
Sf. Gheorghe
Sibiu
Suceava
Targoviste
Targu Mures
Targu Jiu
Timisoara
Tulcea Zalau